Об установлении дифференцированного тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях на территории города Шымкент

Постановление акимата города Шымкент от 27 октября 2020 года № 650. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Шымкент 27 октября 2020 года № 137

      В соответствии с пунктом 2-1 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте", акимат города Шымкент ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить дифференцированный тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях на территории города Шымкент в следующих размерах:

      1) при безналичной оплате проезда посредством электронной проездной карты либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 70 (семьдесят) тенге;

      2) при оплате проезда наличными деньгами – 100 (сто) тенге.

      2. Признать утратившим силу постановление акимата города Шымкент Южно-Казахстанской области от 15 апреля 2016 года № 707 "Об установлении единого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в городе Шымкент" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3718, опубликовано 12 мая 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Государственному учреждению "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции города Шымкент;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Шымкент;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Шымкент после его официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Шымкент М. Исахова.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким города Шымкент М. Айтенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Секретарь

      маслихата города Шымкент

      ______________ Ташкараев Г.

      "___" ______________ 2020 год

Шымкент қаласының аумағында жолаушылар мен багажды қалалық қатынастарда автомобильмен тұрақты тасымалдауға сараланатын тарифті белгілеу туралы

Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 27 қазандағы № 650 қаулысы. Шымкент қаласының Әділет департаментінде 2020 жылғы 27 қазанда № 137 болып тіркелді

      "Автомобиль көлiгi туралы" Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 19 бабының 2-1 тармағына сәйкес, Шымкент қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Шымкент қаласының аумағында жолаушылар мен багажды қалалық қатынастарда автомобильмен тұрақты тасымалдауға сараланатын тариф келесі мөлшерде белгіленсін:

      1) электрондық жол жүру картасы немесе электрондық төлемнің қосымша қызметтері арқылы қолма-қол ақшасыз жол ақысын төлеу кезінде – 70 (жетпіс) теңге;

      2) жол ақысын қолма-қол ақшамен төлеу кезінде – 100 (жүз) теңге.

      2. "Шымкент қаласында жолаушылар мен багажды қалалық қатынаста автомобильмен тұрақты тасымалдаудың бірыңғай тарифін белгілеу туралы" Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 707 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3718 тіркелген, 2016 жылы 12 мамырда "Әдiлет" ақпараттық-құқықтық жүйесiнде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      3. "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының Шымкент қаласының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялау үшін Шымкент қаласында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жариялағаннан кейін, оны Шымкент қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Шымкент қаласы әкімінің орынбасары М. Исаховқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Шымкент қаласының әкімі М. Айтенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Шымкент қаласы

      мәслихатының хатшысы

      __________ Ғ. Ташқараев

      2020 жыл "__" __________