О признании утратившим силу постановления акимата от 8 января 2018 года № 70 "Об утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костаная"

Постановление акимата города Костаная Костанайской области от 23 октября 2020 года № 1721. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 26 октября 2020 года № 9510

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата города Костаная "Об утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костаная" от 8 января 2018 года № 70 (опубликовано 9 февраля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7498).

      2. Государственному учреждению "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Костаная" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) размещение настоящего постановления на интернет – ресурсе акимата города Костаная после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Костаная.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким К. Ахметов

Әкімдіктің 2018 жылғы 8 қаңтардағы № 70 "Қостанай қаласының аумағында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру орындарын бекіту туралы" қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 1721 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 26 қазанда № 9510 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қостанай қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай қаласының аумағында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру орындарын бекіту туралы" 2018 жылғы 8 қаңтардағы № 70 (2018 жылғы 9 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7498 болып тіркелген) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      2. "Қостанай қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғанынан кейін Қостанай қаласы әкімдігінің интернет – ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Әкім К. Ахметов