О признании утратившим силу постановления акимата Илийского района от 12 октября 2015 года № 9-505 "Об утверждении Положения государственного учреждения "Отдел ветеринарии Илийского района"

Постановление акимата Илийского района Алматинской области от 19 января 2021 года № 15. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 19 января 2021 года № 5875

      В соответствии со статьей 27 Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат Илийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Илийского района "Об утверждении Положения государственного учреждения "Отдел ветеринарии Илийского района" от 12 октября 2015 года № 9-505 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3557, опубликован 4 декабря 2015 года в газете "Іле таны").

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Илийского района С.Б. Ибраева.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района Б. Карасаев

Іле ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 12 қазандағы № 9-505 "Іле ауданының ветеринария бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Алматы облысы Іле ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 19 қаңтардағы № 15 қаулысы. Алматы облысы Әділет департаментінде 2021 жылы 19 қаңтарда № 5875 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27 - бабына сәйкес, Іле ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Іле ауданы әкімдігінің "Іле ауданының ветеринария бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" 2015 жылғы 12 қазандағы № 9-505 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3557 тіркелген, 2015 жылдың 4 желтоқсанында "Іле таңы" газетінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Іле ауданы әкімінің орынбасары С.Б. Ибраевқа жүктелсін.

      3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекетті тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Б. Карасаев